top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

DUYURULAR

Genel

Duyurular

Akreditasyon Faaliyetleriyle İlgili Duyurular

Derneğimiz faaliyete geçmiştir. Derneğimizle ilgili bilgi almak, önerilerde bulunmak ya da görev almak için İletişim sekmesinden bize ulaşın.

Forum sekmesinden akreditasyon faaliyetleri, tasarım ve planlama eğitim ile ilgili görüşlere ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Derneğimizce desteklenen Uluslararası Sempozyumlara ilişkin olarak aşağıdaki linklerden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

1. Uluslararası Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu

https://www.izdas.org/mimarlik-bilimleri

2nd International City And Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Urban Development

http://cedesu2021.com

Derneğimiz faaliyete geçmiştir. Derneğimizle ilgili akreditasyon süreçlerine ilişkin tüzük, yönetmelik ve yönergelere hakkımızda sayfasından erişebilirsiniz

Derneğimize Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 25.05.2022 tarihi itibarıyla Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine karar verilmiştir.

10 Kasım 2020 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin ve Doç. Dr. Saye Nihan Çabuk tarafından “Dernek Yapısı ve Derneğe Ait Mevzuat” başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

20 Kasım 2020 tarihinde Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu tarafından “Akreditasyon ve YÖKAK Süreçleri” başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

27 Kasım 2020 tarihinde yapılan "Akreditasyon Eğitim Paneli" Doç. Dr. Sezin TANRIÖVER, Prof. Dr. Öner Demirel ve Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

18 Ocak 2021 tarihinde Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ tarafından "Türk Yükseköğretiminde Program Akreditasyonu: MÜDEK DENEYİMİ" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

1 Şubat 2021 tarihinde Dr. Münevver Özgür Özersay tarafından "Akreditasyon Süreçlerinde Hassasiyet ve Tutarlılık: AQAS Deneyimi" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

15 Şubat 2021 tarihinde Prof. Dr. Ali SINAĞ tarafından "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi: Ankara Üniversitesi Deneyimi" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

1 Mart 2021 tarihinde Prof. Dr. Alper Çabuk tarafından "TAPLAK Akreditasyon Süreçleri ve Temel Mevzuat" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri linkinden erişebilirsiniz.

28 Mart 2021 tarihinde Genel Kurulumuz Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Sonuç Bildirgesine yandaki linkten erişebilirsiniz

12  Nisan 2021 tarihinde Prof. Dr. Uğur Dağlı'nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker Prof. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin tarafından DAÜ İç Mimarlık Bölümü Akreditasyon Süreci: Akreditasyon Komitesi Üyelerinin Deneyimi başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri Linkinde erişebilirsiniz. 

17 Haziran 2022 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin ve Doç. Dr. Elif Güneş tarafından TAPLAK Program Akreditasyonunda Sorumluluklar ve Süreç başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri Linkinde erişebilirsiniz. 

30 Aralık 2022 Tarihinde Derneğimiz Genel Merkezinde Genel Kurul Toplantımız yapılmış olup Sonuç Bildirgesi yanda verilmiştir.

8 Şubat 2023 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk, Prof. Dr. Alper Çabuk ve Doç. Dr. Elif Güneş tarafından TAPLAK Süreçleri, Program Akreditasyonunda Sorumluluklar ve Süreç başlıklı bir eğitim verilmiştir. Bu Eğitim Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı Programlarında akreditasyon süreçlerinde yer alacak tüm kurul, komisyon, komite ve değerlendiricilere yönelik olarak yapılmıştır. Eğitime ait kayda Eğitim Materyalleri Linkinden erişebilirsiniz. 

Derneğimizin kurucu üyelerinden Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya’nın, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 12. Dönem Başkanlığına seçilmiş olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendik. Kendisini tebrik eder bu önemli görevde başarılar diler ve dernek olarak destek ve katkılarımızı sunacağımızı ifade ederiz.

TAPLAK Yönetim Kurulu

9 Mayıs 2023 tarihinde, Amasya Üniversitesi Kentsel Ve Peyzaj Planlama Anabilim Dalı Başkanı Sayın Doç. Dr. Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

12 Mayıs 2023 tarihinde, Medipol Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Sayın Dr. Öğretim Üyesi Bahar Başer Kalyoncuoğlu ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

12 Haziran 2023 tarihinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Rafooneh Mokhtar Shahı Sanı ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

6 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10:00' da Prof. Dr. Alper Çabuk ve Cemre Korkmaz tarafından TAPLAK Süreçleri, Program Akreditasyonunda Sorumluluklar ve Süreç başlıklı bir eğitim verilecektir.

 

Eğitim linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODVjNWViZTAtNGJiNi00MTUzLTkzNjEtNzNhMWE1Mjc1MTZj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e24840f1-c171-4007-ae2d-ffc773f3119f%22,%22Oid%22:%221075b8b7-047d-459a-8e8b-d210e88ea479%22%7D 

17 Aralık 2023 Tarihinde Derneğimiz Genel Merkezinde 3. Genel Kurul Toplantımız yapılmış olup Sonuç Bildirgesi yanda verilmiştir.

bottom of page