İMEPAK Üyeler                                                       PEMAK Üyeler

Asil Üyeler (5 Üye)                                                   Asil Üyeler (5 Üye)

TAKIM 1                                                                   

Prof. Dr. Banu Apaydın                                           Prof. Dr. Nuriye Peker Say

Doç. Dr. Özgen Osman DEMİRBAŞ                     Dr. Ayşegül Oruçkaptan

Doç. Dr. Elif GÜNEŞ                                               Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya

Öğr. Gör. Murat Özdamar                                      Tuğba Şaylan

Adil Öngel                                                               İbrahim Yılmaz (Öğrenci-Lisans)

Öğrenci     Anıl Efe Aydoğan                                  Simay Batum (Öğrenci-Lisans)

                                                                                  Hatice Kübra Yılmaz (Öğrenci-YL)

                                                                                  Eren Dağra Sökmen (Öğrenci-YL)

           

                                                                      

Yedek Üyeler (2 Üye)                                               Yedek Üyeler (2 Üye)

Dr.  Öğr. Üyesi Meryem YALÇIN                             Sunay Erdem

Doç. Dr Erkan Aydıntan                                           Seda Yıldız              

TAKIM 2

Asil Üyeler (5 Üye)                                                     Asil Üyeler (5 Üye)

Prof. Dr. Banu Manav                                                Prof. Dr. Öner DEMİREL

Prof. Dr. Muna Silav                                                  Dr. Öğr. Üyesi Funda Baş Bütüner

Doç. Dr. Rabia Köse Doğan                                     Prof. Dr. Atila Gül    

Dr. Öğr. Üyesi Melahat K. EMİROĞLU                    Prof. Dr. Halim Perçin

Mehmet Yıldırım Kaymal içmo                                 Zeynep Toprak (Lisans)

Öğrenci      Furkan Başaran                                      Büşra Karagöz (Lisans)

                                                                                    Eren Dağra Sökmen (Doktora)

Çolpan Ertem (Lisans)

                                                        

Yedek Üyeler (2 Üye)                                                 Yedek Üyeler (2 Üye)

Dr.  Öğr. Üyesi Güler Ufuk DEMİRBAŞ                    Barış Işık (AYK)

Doç Emre Demirel                                                     Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert              

TAKIM 3                                                                 

Asil Üyeler (5 Üye)                                                      Asil Üyeler (5 Üye)

Prof. Dr. Deniz Hasırcı                                                Dr. Oktan NALBANTOĞLU 

Prof. Dr. Pelin Yıldız                                                    Dr. Öğr. Üyesi Funda Baş Bütüner                                 

Prof. Hakan Ertek                                                       Dr. Öğr.Ü. M. Anil Şenyel Kürkçüoğlu

Doç. Dr. Sezin Tanrıöver                                            Doç. Dr. Devrim Besim

Turan Ayçiçek (İÇMO)                                                Dr. Deniz Aslan

Öğrenci Enes Yılmaz                                                  Eren Dağra Sökmen (YL)

Yedek Üyeler (2 Üye)                                                  Yedek Üyeler (2 Üye)

Doç. Dr. Tonguç TOKOL                                            Barış Ekmekçi

Doç. Dr. Muge Goker Paktaş                                     Doç. Dr. Buket Asılsoy