top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

ÜCRETLERE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Aşağıdaki kişi ve kurullara gerçekleştirdikleri akreditasyon hizmet ve faaliyetleri için OYK tarafından tespit edilecek ücret önerileri dahilinde Yönetim Kurulunca kabul edilecek ve Danışma Kurulunca onaylanan kapsamda ücret ödenir.

 • OYK üyeleri,

 • AYK üyeleri,

 • Akreditasyon Danışma Kurulu üyeleri

 • AYK tarafından görevlendirilen diğer kurullar, komisyonlar ve çalışma grupları,

 • Değerlendirme süreçlerinde görev alan değerlendirme ve eş değerlendirme ekiplerinin üyeleri.

Akreditasyona ilişkin ücretleri ödemeyen programların başvuruları kabul edilmez ve değerlendirilmesi yapılmaz.

 

ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ

Akreditasyona yönelik ücretler, Yönetmelik ile belirtildiği üzere, OYK tarafından belirlenir, AYK ve Danışma Kurulu ile paylaşılır ve Tasarım ve Planlama Derneği Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun onayına sunulur. Yönetim ve Danışma Kurulu tarafından onaylanan ücretler web sayfasında ilan edilir.

Her yıl en geç Aralık ayı içerisinde Yönetmelik ve bu yönergede belirtilen yönteme uygun olarak akreditasyon ücretleri güncellenir ve Ocak ayı içerisinde web sayfasında duyurulur. Akreditasyon ücretlerinde yapılacak yıllık artırımlar bir önceki yılın enflasyon oranını geçemez. İhtiyaçlara, sektörel ve ulusal gerekliliklere bağlı olarak ücretlerde indirim yapılabilir.

 

ÜCRETLERİN ÖDENMESİ

Akreditasyona yönelik ücretler planlama ve tasarım eğitim programları tarafından OYK/AYK web sayfasında ilan edilen o yıla ait akreditasyon koşulları ve takvimine uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak ödenmelidir.

Akreditasyona yönelik ödemelerin zamanında gerçekleştirilmemesi akreditasyonun askıya alınması veya reddi kararı ile sonuçlanabilir. Akreditasyon ücretleri, YÖKAK ilkelerine uygun bir yapılandırmayla ödenir.

2024 YILI OCAK DÖNEMİ İÇİN ÜCRETLER

Türkiye'de Bulunan Kurumların Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
 

2024 yılı Ocak dönemi “Genel Değerlendirme” akreditasyon bedeli ve ödeme planı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Diğer değerlendirme türlerine ilişkin bedeller yıl içinde yayımlanacaktır.

Ocak Dönemi Ücreti

 

Değerlendirme Türü                   Örgün Öğretim (İkinci Eğitim Programları Hariç)

Genel Değerlendirme (1)           104.000 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların ya da akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
2024 döneminde Genel Değerlendirmesi yapılacak programların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 

41.500 TL +KDV’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin programa iletilmesi sonrasında,

Ocak Başvurusu için Nisan 2024 ayı,

21.000 TL+KDV’si Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi sonrasında, saha ziyareti öncesinde,

Ocak Başvurusu için Ekim 2024,

Geri kalanı (41.500 TL+KDV) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında (2) tahsil edilecektir. 

(2) Genel değerlendirmesi yapılan programın son ödemesi, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

KKTC'de Bulunan Kurumların Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
 

2024 yılı Ocak dönemi “Genel Değerlendirme” akreditasyon bedeli ve ödeme planı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Diğer değerlendirme türlerine ilişkin bedeller yıl içinde yayımlanacaktır.

Ocak Dönemi Ücreti

Değerlendirme Türü                   Örgün Öğretim (İkinci Eğitim Programları Hariç)

Genel Değerlendirme (1)           156.000 TL + KDV

 

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların ya da akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
2024 döneminde Genel Değerlendirmesi yapılacak programların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 

58.500 TL +KDV’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin programa iletilmesi sonrasında,

Ocak başvurusu için Nisan 2024 ayı (II. Başvuru dönemi için Ağustos 2024) içinde,

39.000 TL+KDV’si Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi sonrasında, saha ziyareti öncesinde,

Ocak başvurusu için Ekim 2024 (II. Başvuru dönemi için Mart 2025) ayı içinde,

Geri kalanı (58.500 TL+KDV) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında (2) tahsil edilecektir. 

(2) Genel değerlendirmesi yapılan programın son ödemesi, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

 

Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak TAPLAK belgeleri

 • İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

 • Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

 • Tasarım ve Planlama Programları İçin Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Kılavuzu

2024 YILINA AİT 2. DÖNEM (HAZİRAN) AKREDİTASYON ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

TAPLAK, akreditasyon değerlendirmesi ücret ve ödeme koşullarına ilişkin iki alternatif sunmaktadır. Başvuru yapan kurum tarafından uygun görülen ücret ve ödeme koşulu seçilmektedir.

Ücret ve ödeme koşullarının bilgileri aşağıda verilmektedir.

Ücret ve ödeme koşulu 1:

 • Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen ücretler yalnızca akreditasyon süreci ücretini oluşturmaktadır. Değerlendirme takımının (5 kişi) ulaşım, konaklama, yemek ücreti, gibi tüm diğer masraflar değerlendirme sürecindeki kurum tarafından karşılanacaktır.

a) Değerlendiricilerin konaklaması için en az dört yıldızlı bir otelde ya da ayarında bir misafirhanede konaklama imkânı sağlanması gerekmektedir.

 b) Değerlendiriciler için oluşturulan ulaşım, konaklama, transfer programının saha ziyareti tarihinden en az bir hafta önce değerlendirici takım başkanına iletilmesi gerekmektedir.

c) Yukarıda belirtilen koşulların sağlanmaması halinde akreditasyon saha değerlendirmesi başka bir tarihe ertelenebilir ya da iptal edilebilir. Bu durumda gerekçe TAPLAK tarafından kuruma bildirilecek ve bunun dışında TAPLAK’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Ücret ve ödeme koşulu 2:

 • Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilen ücretler akreditasyon süreci ücretini karşılamakta ve diğer bütün değerlendirici takımı masrafları TAPLAK tarafından organize edilmekte ve karşılanmaktadır.

Türkiye'de Bulunan Kurumların Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
 

2024 yılı Haziran dönemi “Genel Değerlendirme” akreditasyon bedeli ve ödeme planı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Diğer değerlendirme türlerine ilişkin bedeller yıl içinde yayımlanacaktır.

Haziran Dönemi Ücretleri

Ücret ve Ödeme Koşulu 1:

 

Değerlendirme Türü                   Örgün Öğretim (İkinci Eğitim Programları Hariç)

Genel Değerlendirme (1)           128.000 + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların ya da akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
2024 döneminde Genel Değerlendirmesi yapılacak programların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 

51.000 TL + KDV’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin programa iletilmesi sonrasında,

Haziran Başvurusu için Eylül 2024 ayı,

26.000 TL + KDV’si Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi sonrasında, saha ziyareti öncesinde,

Haziran Başvurusu için Şubat 2025,

Geri kalanı (51.000 TL + KDV) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında (2) tahsil edilecektir. 

(2) Genel değerlendirmesi yapılan programın son ödemesi, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Ücret ve Ödeme Koşulu 2:

 

Değerlendirme Türü                   Örgün Öğretim (İkinci Eğitim Programları Hariç)

Genel Değerlendirme (1)           224.000 + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların ya da akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
2024 döneminde Genel Değerlendirmesi yapılacak programların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 

84.000 TL + KDV’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin programa iletilmesi sonrasında,

Haziran Başvurusu için Eylül 2024 ayı,

56.000 TL + KDV’si Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi sonrasında, saha ziyareti öncesinde,

Haziran Başvurusu için Şubat 2025,

Geri kalanı (84.000 TL + KDV) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında (2) tahsil edilecektir. 

(2) Genel değerlendirmesi yapılan programın son ödemesi, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

KKTC'de Bulunan Kurumların Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
 

2024 yılı Ocak dönemi “Genel Değerlendirme” akreditasyon bedeli ve ödeme planı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Diğer değerlendirme türlerine ilişkin bedeller yıl içinde yayımlanacaktır.

Haziran Dönemi Ücretleri

Ücret ve Ödeme Koşulu 1:

 

Değerlendirme Türü                   Örgün Öğretim (İkinci Eğitim Programları Hariç)

Genel Değerlendirme (1)           192.000 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların ya da akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
2024 döneminde Genel Değerlendirmesi yapılacak programların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 

72.000 TL + KDV’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin programa iletilmesi sonrasında,

Haziran Başvurusu için Eylül 2024 ayı,

48.000 TL + KDV’si Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi sonrasında, saha ziyareti öncesinde,

Haziran Başvurusu için Şubat 2025,

Geri kalanı (72.000 TL + KDV) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında (2) tahsil edilecektir. 

(2) Genel değerlendirmesi yapılan programın son ödemesi, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Ücret ve Ödeme Koşulu 2:

 

Değerlendirme Türü                   Örgün Öğretim (İkinci Eğitim Programları Hariç)

Genel Değerlendirme (1)           335.000 + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların ya da akreditasyonu olan programların beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
2024 döneminde Genel Değerlendirmesi yapılacak programların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;

 

128.500TL + KDV’si ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin programa iletilmesi sonrasında,

Haziran Başvurusu için Eylül 2024 ayı,

78.000 TL + KDV’si Özdeğerlendirme Raporunun incelenmesi sonrasında, saha ziyareti öncesinde,

Haziran Başvurusu için Şubat 2025,

Geri kalanı (128.500 TL + KDV) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında (2) tahsil edilecektir. 

(2) Genel değerlendirmesi yapılan programın son ödemesi, belgelerin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

bottom of page