top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon: Tasarım ve planlama mesleklerinin değerlerine, evrensel boyutta ilişkilerine, sorumluluklarına, meslek pratiklerine, bilgi ve kimliklerine saygılı ve destekleyici uluslararası düzeyde yetkin plancı ve tasarımcılar yetiştiren programları değerlendirerek güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon: Yetkinlikleri dünya genelinde tanınan meslek insanları yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla tasarım ve planlama alanındaki lisans ve lisansüstü programlarımızın asgari kalite güvence standartlarını belirleyen öncü kurum olmak

Değerler: Sürekli iyileşme, katılımcılık, şeffaflık, objektiflik, paydaş odaklılık

bottom of page