top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Derneğimiz

TAPLAK’ ın kuruluşu üzerine ilk çalışmalar PMO Bünyesindeki Bağımsız Akreditasyon Kurulunun teşviki ile başlamış ve bu kurulun çalışmaları neticesinde kurulan Bağımsız Akreditasyon Kurulu (PEMAK) yetki için gerekli tüm koşulları sağlamaya çalışarak, 13 Haziran 2019 tarihinde YÖKAK’ a kalite değerlendirme tescil başvurunu gerçekleştirmiştir.

 

11 Ocak 2020 tarihinde, tasarım ve planlama disiplinlerinden meslek odaları aracılığı ile içmimarlık ve peyzaj mimarlığından, o güne kadar eğitim ve akreditasyon çalışmalarında yer almış akademi ve sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek, İMEPAK ve PEMAK tarafından ayrı ayrı yürütülen çalışmaların sonucunda bir dernek oluşumuna karar verilmiştir.

 

Yüz yüze yapılan ilk toplantının ardından, çevrimiçi kanallar yoluyla çok sayıda toplantılar gerçekleştirilmiş ve sonuçta 11 Ağustos 2020 tarihinde dernek kurulmuştur.

bottom of page