top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

AKREDİTASYON BAŞVURULARI SONUÇLARI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı TAPLAK - İçmimarlık Akreditasyon Kurulu (İMEPAK) Akreditasyon Koşulları ve İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 3 YILLIK AKREDİTASYON ’a (21.08.2023 - 21.08.2026) hak kazanmıştır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı TAPLAK - İçmimarlık Akreditasyon Kurulu (İMEPAK) Akreditasyon Koşulları ve İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı LisansProgramları Akreditasyon Ölçütleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 5 YILLIK AKREDİTASYON ’a (21.08.2023 - 21.08.2028) hak kazanmıştır.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

bottom of page