top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

EĞİTİMLERİMİZ

2019

12 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Öner Demirel, Prof. Dr. Şükran Şahin ve Doç. Dr. Saye Nihan Çabuk tarafından “Değerlendirici Eğitimi ”başlıklı bir eğitim verilmiştir.

2020

10 Kasım 2020 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin ve Doç. Dr. Saye Nihan Çabuk tarafından “Dernek Yapısı ve Derneğe Ait Mevzuat ”başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz.

20 Kasım 2020 tarihinde Prof.Dr.Gökhan Söylemezoğlu tarafından “Akreditasyon ve YÖKAK Süreçleri” başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz.

27 Kasım 2020 tarihinde yapılan "Akreditasyon Eğitim Paneli" Doç. Dr. Sezin TANRIÖVER, Prof.Dr.Öner Demirel ve Doç.Dr.Saye Nihan Çabuk tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz.

2021

18 Ocak 2021 tarihinde Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ tarafından "Türk Yükseköğretiminde Program Akreditasyonu: MÜDEK DENEYİMİ" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz.

1 Şubat 2021 tarihinde Dr. Münevver Özgür Özersay tarafından "Akreditasyon Süreçlerinde Hassasiyet ve Tutarlılık: AQAS Deneyimi" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda  yandaki linkten erişebilirsiniz.

15 Şubat 2021 tarihinde Prof. Dr. Ali SINAĞ tarafından "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi: Ankara Üniversitesi Deneyimi" başlıklı eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz.

1 Mart 2021 tarihinde Prof. Dr. Alper Çabuk tarafından verilen TAPLAK Akreditasyon Süreçleri ve Temel Mevzuat başlıklı eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz.

12  Nisan 2021 tarihinde Prof. Dr. Uğur Dağlı' nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker Prof. Dr. Nil Paşaoğluları Şahin tarafından DAÜ İç Mimarlık Bölümü Akreditasyon Süreci: Akreditasyon Komitesi Üyelerinin Deneyimi başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz. 

Prof. Dr. Osman Demirbaş'ın moderatörlüğünde Yük. Müh. Ş. Baran Asena tarafından Dış Değerlendirici Gözünden Akreditasyon Süreci ve Deneyimi başlıklı bir eğitim verilmiştir. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz. 

Eğitim linki

Eğitim linki

Eğitim linki

Eğitim linki

Eğitim linki

27 Temmuz 2021 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk ve Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya tarafından verilmiş olan Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu Değerlendirici Eğitimi başlıklı eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz. 

28 Temmuz 2021 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Öner Demirel ve Prof. Dr. Latif Gürkan Kaya tarafından verilmiş olan Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu Değerlendirici Eğitimi başlıklı eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz. 

2022

17 Haziran 2022 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin ve Doç. Dr. Elif Güneş tarafından  TAPLAK Program Akreditasyonunda Sorumluluklar ve Süreç başlıklı eğitim verilmiştir.

26 Ekim 2022 YÖKAK Uzmanı Ayhan Koçer’in çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

3 Kasım 2022 Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Film Tasarımı, Çizgi Film (Animasyon), Tekstil ve Moda Tasarım bölümü öğretim üyeleri ile TAPLAK aracılığı ile akreditasyon faaliyeti olanakları üzerine görüşme yapılmıştır.

25 Kasım 2022 TAPLAK yüksek katılımlı, bilgilendirme, eğitim ve soru-cevap Üniversiteler Eğitim Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

12 Aralık 2022 Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerinden ile TAPLAK bünyesinde ortak çalışma olanakları toplantısı (16 Bölüm Başkanı veya temsilciliği ile) gerçekleştirilmiştir.

2023

8 Şubat 2023 tarihinde Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof. Dr. Saye Nihan Çabuk, Prof. Dr. Alper Çabuk ve Doç. Dr. Elif Güneş tarafından TAPLAK Süreçleri, Program Akreditasyonunda Sorumluluklar ve Süreç başlıklı bir eğitim verilmiştir. Bu Eğitim Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Tasarımı Programlarında akreditasyon süreçlerinde yer alacak tüm kurul, komisyon, komite ve değerlendiricilere yönelik olarak yapılmıştır. Eğitime ait kayda yandaki linkten erişebilirsiniz. 

5 Mayıs 2023 tarihinde, saat 10:00 da Zoom platformu üzerinden, TAPLAK değerlendirici eğitimi verilecektir. 

6 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10:30' da Prof. Dr. Alper Çabuk ve Cemre Korkmaz tarafından TAPLAK Süreçleri, Program Akreditasyonunda Sorumluluklar ve Süreç başlıklı bir eğitim verilecektir.

 

Eğitim linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODVjNWViZTAtNGJiNi00MTUzLTkzNjEtNzNhMWE1Mjc1MTZj@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e24840f1-c171-4007-ae2d-ffc773f3119f%22,%22Oid%22:%221075b8b7-047d-459a-8e8b-d210e88ea479%22%7D 

Eğitim linki

Eğitim duyurusu

bottom of page