top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Akreditasyon Sürecine İlişkin Takvim

1 Ocak – 31 Ocak

İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin kurumlar tarafından TAPLAK’a yazılı olarak iletilmesi.

1 Şubat – 28 Şubat

TAPLAK Değerlendirme Kontrol Formu'na göre koşullara uygunluk incelemesi; gerekli durumlarda ek bilgi ve belge talebi; başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının; değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan kurumlara bildirilmesi.

1 Mart – 31 Mart

Kurumların TAPLAK’a bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubu göndermesi; sözleşmenin imzalanması; belirlenen akreditasyon ücretinin yatırılacağına da taahhütnamenin imzalanması, (teyit mektubunun ulaşmaması ve/veya akreditasyon ücretinin yatırılmasına ilişkin taahhütnamenin imzalanmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır).

1 Nisan – 31 Temmuz

Kurumlar tarafından TAPLAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun basılı ve elektronik ortamda TAPLAK’a iletilmesi.

1 Ağustos – 31 Ağustos

Öz değerlendirme raporlarının formata uygunluğunun ve içeriğinin ön incelemesinin yapılması; varsa eksikliklerin kurumlara bildirilmesi ve kurumlar tarafından eksikliklerin giderilmesi; program değerlendirme ekiplerinin belirlenmesi; akreditasyon ücretinin yatırılması.


(Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır. Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik ve/veya ölçütlerin karşılanamaması durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulur, gerekçe ilgili Kuruma bildirilir. Ön inceleme sonucunda eksiklik bildirimi yapılmaması, değerlendirme ekibince yapılacak ayrıntılı inceleme sonucunda yetersizlik değerlendirmesi yapılmayacağı anlamına gelmemektedir).

1 Eylül – 30 Eylül

Öz Değerlendirme Raporları format bakımından uygun bulunan programlar ile saptanan eksikliklerini gideren programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması; program değerlendirme ekip üyelerinin adlarının ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi; öz değerlendirme raporlarının basılı ve/veya elektronik ortamda ilgili ekip üyelerine iletilmesi; öz değerlendirme raporlarının ekipler tarafından değerlendirilmesi.

1 Ekim – 31 Ekim

Baş değerlendiricilerin programları değerlendirilecek kurumların dekanları ile ilk teması kurması ve tüm taraflar için uygun olan ziyaret tarihlerini kapsayacak şekilde ziyaret programlarının hazırlanması; 3 günlük kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.

 

1 Kasım -30 Kasım

Baş değerlendiricinin, saha ziyareti sonrasında konsolide edilmiş Akreditasyon Değerlendirme Raporu’nu ilgili Akreditasyon Kurulu’na iletmesi.

 

1 Aralık – 31 Aralık

Akreditasyon Değerlendirme Raporu’nun Akreditasyon Kurulu tarafından program yöneticisine gönderilmesi ve program yöneticisi tarafından rapordaki tespitlerden Büyük Uygunsuzluk ve Küçük Uygunsuzluk bildirimleri için kanıtlarla birlikte yazılı dönüş yapılması​

1 Ocak – 31 Ocak

Tutarlılık Kontrol Komitesi tarafından aynı dönemde başvuru yapmış kurumlar için hazırlanan raporlar arasında tutarlılık denetimleri yapılması; tutarlılık denetimleri tamamlanan taslak raporların format, yazım hataları ve üslup açısından gözden geçirilmesi.

1 Şubat – 28 Şubat

Baş değerlendiricinin de bilgisi ile Akreditasyon Kurulu tarafından Akreditasyon Değerlendirme Raporu’na son halinin verilmesi, raporların Organizasyon Yürütme Kurulu’na sunulması, Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından akreditasyon kararının alınması, kararım ve nihai Akreditasyon Değerlendirme Raporu’nun başvuru sahiplerine iletilmesi.​

1 Mart – 31 Mart

Akreditasyon başvurusu yapan kurumun Organizasyon Yürütme Kuruluna itiraz şikayetlerini iletmesi, Kurulun İtiraz Şikayet Yönergesi uyarınca gerekli süreci işletmesi ve İtiraz Şikayeti sonuçlandırması, sonucu ilgili akreditasyon kurulu başkanlığına iletmesi.

bottom of page