top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Akreditasyon Sürecine İlişkin Takvim

Akreditasyon süreçlerine ilişkin takvim her yıl için TAPLAK tarafından internet sayfasında yayımlanır. Akreditasyon takvimi bir yıl içerisinde iki başvuru dönemi içermektedir. Aşağıda verilen akreditasyon süreçlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, her yılki takvime göre belirlenir.

1. DÖNEM

1 Ocak-31 Ocak

İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin program tarafından TAPLAK’a yazılı olarak iletilmesi.

1 Şubat-28 Şubat

TAPLAK OYK ön değerlendirmesine göre koşullara uygunluk incelemesi; gerekli durumlarda ek bilgi ve belge talebi; başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının, değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan kurumlara bildirilmesi.

1 Mart-31 Mart

Programların TAPLAK’a bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubu göndermesi; sözleşmenin imzalanması, belirlenen akreditasyon ücretinin yatırılacağına dair taahhütnamenin imzalanması, (teyit mektubunun ulaşmaması ve/veya akreditasyon ücretinin yatırılmasına ilişkin taahhütnamenin imzalanmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır).

1 Nisan-31 Temmuz

Program tarafından TAPLAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun basılı ve elektronik ortamda TAPLAK’a iletilmesi.

1 Ağustos-31 Ağustos

Öz değerlendirme raporlarının formata uygunluğunun ve içeriğinin ön incelemesinin yapılması; varsa eksikliklerin kurumlara bildirilmesi ve kurumlar tarafından eksikliklerin giderilmesi; program değerlendirme takımlarının belirlenmesi

(Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır. Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulur, gerekçe ilgili Kuruma bildirilir. Ön inceleme sonucunda eksiklik bildirimi yapılmaması, değerlendirme takımınca yapılacak ayrıntılı inceleme sonucunda yetersizlik değerlendirmesi yapılmayacağı anlamına gelmemektedir).

1 Eylül-30 Eylül

Öz Değerlendirme Raporları format bakımından uygun bulunan programlar ile saptanan eksikliklerini gideren programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması; program değerlendirme takım üyelerinin adlarının ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi; öz değerlendirme raporlarının basılı ve/veya elektronik ortamda ilgili takım üyelerine iletilmesi; öz değerlendirme raporlarının takımlar tarafından değerlendirilmesi.

1 Ekim-31 Ekim

Takım başkanlarının programları değerlendirilecek programların dekanları ile ilk teması kurması ve tüm taraflar için uygun olan ziyaret tarihlerini kapsayacak şekilde ziyaret programlarının hazırlanması; 3 günlük kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.

1 Kasım-30 Kasım

Takım başkanlarının Program Değerlendirme Raporunu elektronik kopyasının ilgili akreditasyon kurulu başkanına göndermesi; Program Değerlendirme Raporunun bir kopyasının arşivlenmek üzere TAPLAK Organizasyon Yürütme Kuruluna gönderilmesi ve takım başkanlarına, program tarafından 30 Gün içinde yanıtın yollaması (düzeltme ve iyileştirme önerilerini de içerecek şekilde).

1 Aralık-31 Aralık

30-Gün yanıtının bir kopyasının arşivlenmek üzere takım başkanı tarafından ilgili akreditasyon kurulu başkanına ve TAPLAK Organizasyon Yürütme Kuruluna gönderilmesi; takım başkanlarının program değerlendiricileri görüşerek Program Değerlendirme Formlarını gözden geçirmesi ve kurumların 30-Gün yanıtındaki verileri de kullanarak TAPLAK’ın belirlediği şablona uygun bir Taslak Rapor oluşturması; takım başkanlarının Taslak Rapor ile “Ziyaret Sonu Önerisi” ve “60 Gün Önerisi” belgelerinin ilgili akreditasyon kurulu başkanına göndermesi.

1 Ocak-31 Ocak

Tutarlılık Kontrol Komitesi tarafından aynı dönemde başvuru yapmış kurumlar için hazırlanan raporlar arasında tutarlılık denetimleri yapılması; tutarlılık denetimleri tamamlanan taslak raporların format, yazım hataları ve üslup açısından gözden geçirilmesi.

1 Şubat-28 Şubat

İlgili akreditasyon kurulunun, ilgili takım başkanlarının da bilgisi ile taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; kurumlara bildirilecek kesin raporları oluşturması, bu raporların Organizasyon Yürütme Kuruluna sunulması, Organizasyon Yürütme Kurulunun değerlendirmesi ardından akreditasyon kararının verilmesi ve akredite edilmiş programlar için kurumlara verilecek sertifikaların TAPLAK tarafından hazırlanması.

1 Mart-31 Mart

Akreditasyon başvurusu yapan kurumun Organizasyon Yürütme Kuruluna itiraz şikâyetlerini iletmesi, Kurulun İtiraz Şikayet Yönergesi uyarınca gerekli süreci işletmesi ve İtiraz Şikayeti sonuçlandırması, sonucu ilgili akreditasyon kurulu başkanlığına iletmesi.

2. DÖNEM

1 Haziran-30 Haziran

İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin program tarafından TAPLAK’a yazılı olarak iletilmesi.

1 Temmuz-31 Temmuz

TAPLAK OYK ön değerlendirmesine göre koşullara uygunluk incelemesi; gerekli durumlarda ek bilgi ve belge talebi; başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının; değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan kurumlara bildirilmesi.

1 Ağustos-31 Ağustos

Programların TAPLAK’a bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubu göndermesi; sözleşmenin imzalanması, belirlenen akreditasyon ücretinin yatırılacağına dair taahhütnamenin imzalanması, (teyit mektubunun ulaşmaması ve/veya akreditasyon ücretinin yatırılmasına ilişkin taahhütnamenin imzalanmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır).

1 Eylül-30 Aralık

Program tarafından TAPLAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun basılı ve elektronik ortamda TAPLAK’a iletilmesi.

1 Ocak-31 Ocak

Öz değerlendirme raporlarının formata uygunluğunun ve içeriğinin ön incelemesinin yapılması; varsa eksikliklerin kurumlara bildirilmesi ve kurumlar tarafından eksikliklerin giderilmesi; program değerlendirme takımlarının belirlenmesi; akreditasyon ücretinin yatırılması.

(Eksikliklerini bu sürede gidermeyen programların başvurusu geri çekilmiş sayılır. Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulur, gerekçe ilgili Kuruma bildirilir. Ön inceleme sonucunda eksiklik bildirimi yapılmaması, değerlendirme takımınca yapılacak ayrıntılı inceleme sonucunda yetersizlik değerlendirmesi yapılmayacağı anlamına gelmemektedir).

1 Şubat-28 Şubat

Öz Değerlendirme Raporları format bakımından uygun bulunan programlar ile saptanan eksikliklerini gideren programların değerlendirme süreçlerinin başlatılması; program değerlendirme takım üyelerinin adlarının ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi; öz değerlendirme raporlarının basılı ve/veya elektronik ortamda ilgili takım üyelerine iletilmesi; öz değerlendirme raporlarının takımlar tarafından değerlendirilmesi.

1 Mart-31 Mart

Takım başkanlarının programları değerlendirilecek programların dekanları ile ilk teması kurması ve tüm taraflar için uygun olan ziyaret tarihlerini kapsayacak şekilde ziyaret programlarının hazırlanması; 3 günlük kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi.

1 Nisan-30 Nisan

Takım başkanlarının Program Değerlendirme Raporunu elektronik kopyasının ilgili akreditasyon kurulu başkanına göndermesi; Program Değerlendirme Raporunun bir kopyasının arşivlenmek üzere TAPLAK Organizasyon Yürütme Kuruluna gönderilmesi ve takım başkanlarına, program tarafından 30 Gün içinde yanıtın yollaması (düzeltme ve iyileştirme önerilerini de içerecek şekilde).

1 Mayıs-31 Mayıs

30-Gün yanıtının bir kopyasının arşivlenmek üzere takım başkanı tarafından ilgili akreditasyon kurulu başkanına ve TAPLAK Organizasyon Yürütme Kuruluna gönderilmesi; takım başkanlarının program değerlendiricileri görüşerek Program Değerlendirme Formlarını gözden geçirmesi ve kurumların 30-Gün yanıtındaki verileri de kullanarak TAPLAK’ın belirlediği şablona uygun bir Taslak Rapor oluşturması; takım başkanlarının Taslak Rapor ile “Ziyaret Sonu Önerisi” ve “60 Gün Önerisi” belgelerinin ilgili akreditasyon kurulu başkanına göndermesi.

1 Haziran-30 Haziran

Tutarlılık Kontrol Komitesi tarafından aynı dönemde başvuru yapmış kurumlar için hazırlanan raporlar arasında tutarlılık denetimleri yapılması; tutarlılık denetimleri tamamlanan taslak raporların format, yazım hataları ve üslup açısından gözden geçirilmesi.

1 Temmuz-31 Temmuz

İlgili akreditasyon kurulunun, ilgili takım başkanlarının da bilgisi ile taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; kurumlara bildirilecek kesin raporları oluşturması, bu raporların Organizasyon Yürütme Kuruluna sunulması, Organizasyon Yürütme Kurulunun değerlendirmesi ardından akreditasyon kararının verilmesi ve akredite edilmiş programlar için kurumlara verilecek sertifikaların TAPLAK tarafından hazırlanması.

1 Ağustos-31 Ağustos

Akreditasyon başvurusu yapan kurumun Organizasyon Yürütme Kuruluna itiraz şikâyetlerini iletmesi, Kurulun İtiraz Şikâyet Yönergesi uyarınca gerekli süreci işletmesi ve İtiraz Şikâyeti sonuçlandırması, sonucu ilgili akreditasyon kurulu başkanlığına iletmesi.

bottom of page