top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Akreditasyon Ölçütleri

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ÖLÇÜTLER

İçmimarlık Lisans 

Programları Akreditasyon Ölçütleri

Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

Moda Tasarım, Tekstil Tasarımı,

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÖLÇÜTLER

Peyzaj Mimarlığı Doktora Programları Akreditasyon Ölçütleri

Mekansal Planlama ve Tasarım Doktora Programları Akreditasyon Ölçütleri

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Doktora Programları Akreditasyon Ölçütleri

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programları Akreditasyon Ölçütleri

bottom of page