top of page
ÇAĞDAŞ TASARIM  ve PLANLAMA EĞİTİMİ İÇİN AKREDİTASYON

Referans Dökümanlar

YÖNERGE-YÖNETMELİKLER ve DERNEK TÜZÜĞÜ

Kalite Güvence Yönergesi

Doküman Arşiv  Yönergesi

İtiraz ve Şikayet Yönetimi Yönergesi

Akreditasyon Ücretlerine İlişkin Yönerge

Akreditasyon Yönetmeliği

Dernek

Tüzüğü

USUL ve ESASLAR

Akreditasyon Değerlendirme ve Saha Ziyareti Esasları

Akreditasyon Değerlendirme ve Saha Ziyareti Esasları - 2025 Yılı

Tutarlılık Komitesi Çalışma Esasları

Uzaktan Değerlendirme 

Esasları

Organizasyon Şeması ve Çalışma Esasları

DİĞER DOKÜMANLAR

Başvuru Formu

Kalite Politikası

Özdeğerlendirme

Raporu Hazırlama Kılavuzu

Akreditasyon Kurulu Etik Beyan

Değerlendirici Sözleşmesi

bottom of page